11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Για άλλη μία χρονιά το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με περισσότερους από 2.400 μαθητές-εισηγητές και μαθήτριες εισηγήτριες από 127 σχολικές μονάδες με την καθοδήγηση 340 εκπαιδευτικών, θα παρουσιάσουν 210 καινοτόμες εργασίες με αντικείμενο τον προγραμματισμό εφαρμογών, τη ρομποτική, τους αυτοματισμούς και ερευνητικά projects.

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου που ακολουθεί

Δελτίο Τύπου

Με την υποστήριξη του ΣΕΠΒΕ | http://www.math-syn-pli.gr/ 

Share This Story, Choose Your Platform!