Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αρχίζει την Τετάρτη 26/01/2022 και λήγει τη Δευτέρα 28/02/2022 και ώρα 24.00. Η προθεσμία υποβολής στο ΤΕΕ/ΤΚΜ των δικαιολογητικών από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και μέχρι τη Δευτέρα 14/03 και ώρα 14.00. Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν,

Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα εξής:

1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ
2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας δήμου που περιλαμβάνονται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
3. Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία έως 28/02/2022

Δείτε την πρόσκληση

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.