Ανοιχτή συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΒΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος
στα πλαίσια της Ανοιχτής συνεδρίασης
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών του

σας προσκαλεί σε

Ημερίδα Στρογγυλό Τραπέζι
με θέμα την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας του Οικοσυστήματος Καινοτομίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αίθουσα ‘ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ’, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, Κτήριο Γ2
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15:30 – 16:00 Εγγραφές Συμμετεχόντων
16.00 – 16.30 Παρουσίαση επιχειρηματικών εργαλείων για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην καινοτομία
Ιωάννης Κωστόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΕΠΒΕ
16.30 – 17.15 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Μπέφας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΚΜ
Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/Τμήμα Κ.Μ.
Κωστής Καγγελίδης Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ

Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι

17.15 – 17.45 Ελαφρύ Γεύμα
Share This Story, Choose Your Platform!