• Η πλατφόρμα της CYCLOPT προσφέρει πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις Διασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού (QA) που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, έτοιμες προς άμεση χρήση μέσω της διασύνδεσης με όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αποθετήρια κώδικα. Η πλατφόρμα της [...]

    9 Νοεμβρίου 2023

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει