Με επιτυχία οι δράσεις του ΣΕΠΒΕ για την καινοτομία | Νέος Mαραθώνιος Iδεών με βαλκανικές συμμετοχές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (workshops) και ο Μαραθώνιος Ιδεών (local hackathon) με αντικείμενο την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για τον ψηφιακό σχεδιασμό προϊόντων, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Inno-Ecosystem».

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας του ΣΕΠΒΕ ήταν η ενίσχυση της ικανότητας νέων ταλέντων να μετατρέψουν μια πρωτότυπη ιδέα σε τελικό προϊόν, μέσω σειράς μαθημάτων, αλλά και πρακτικής άσκησης, ώστε να αποκτήσουν hands-on εμπειρίες με πτυχές του Digital Product Design.

Αναλυτικά, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας 50 ωρών, έλαβε χώρα στις 3-5 Νοεμβρίου 2023 και στις 10-12 Νοεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας OK!Thess, επί της οδού Κομοτηνής 2. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικά μαθήματα, λαμβάνοντας εκπαιδευτικό υλικό και έχοντας την καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες (experts) του κλάδου του ψηφιακού σχεδιασμού προϊόντων (Digital Product Design). Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν όλα τα στάδια της αρχικής έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού και μετατροπής μια ιδέας σε προϊόν. Επιπροσθέτως, έλαβαν γνώσεις για θέματα που αφορούν σε διάφορους τομείς των ψηφιακών λύσεων (digital solutions) με απώτερο στόχο την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, των κινδύνων και των προκλήσεων κάθε σταδίου.

Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  • Thinking as Product
  • Empathizing with Digital Product’s users
  • Defining your product’s goals
  • Ideating for digital solutions
  • Prototyping
  • Testing and Evaluating
  • Planning your Go-to-Market and Marketing strategy
  • Releasing & Launching

 

Σε ό,τι αφορά στον Μαραθώνιο Ιδεών (local hackathon), έλαβε χώρα στις 10-12 Νοεμβρίου 2023. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεσες πρακτικές εμπειρίες (hands-on experience). Χωρισμένοι σε πέντε (5) διαφορετικές ομάδες, είχαν στη διάθεσή τους 48 ώρες προετοιμασίας και εργασίας για την ωρίμανση των ιδεών τους, υπό την καθοδήγηση καταρτισμένου προσωπικού και εξειδικευμένων συμβούλων του κλάδου του ψηφιακού σχεδιασμού προϊόντων.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις τελικές προτάσεις τους σε κριτές, οι οποίοι, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη μεθοδολογία, ανέδειξαν ως νικητήρια την ομάδα με την ιδέα «Offer2Go», αποτελούμενη από τέσσερα (4) άτομα.

Η νικητήρια ομάδα έλαβε το εισιτήριο για το επόμενο βήμα, τον Υπερεθνικό Μαραθώνιο Ιδεών (Transnational Hackathon), που θα διεξαχθεί στις 19-21 Νοεμβρίου 2023 επίσης στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας OK!Thess, επί της οδού Κομοτηνής 2.

Στον Υβριδικό Υπερεθνικό Μαραθώνιο Ιδεών (Hybrid Transnational Hackathon), διάρκειας 48 ωρών, θα διαγωνιστούν η ελληνική ομάδα και άλλες δύο ομάδες από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που διακρίθηκαν σε αντίστοιχους Μαραθώνιους Ιδεών. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν καταλλήλως, υπό τη συνεχή καθοδήγηση καταρτισμένου προσωπικού και καθοδηγητών, και θα προσπαθήσουν να αναδείξουν την καλύτερη ιδέα.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του ΣΕΠΒΕ για την προώθηση της καινοτομίας εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο διασυνοριακής συνεργασίας (Interreg) Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας με τίτλο «Creating an innovative ecosystem to support employment opportunities for IT young talents in the cross-border region» και με ακρωνύμιο «Inno-Ecosystem». Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.innoecosystem-project.eu/