Digital Summit 2023: Τι ειπώθηκε στην κορυφαία εκδήλωση του ΣΕΤΠΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Άυλες… όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο έως

το 2025 * 1.700 υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στο gov.gr

 

Έως το τέλος του 2025 οι Έλληνες πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν στις δημόσιες υπηρεσίες δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα που αφορούν σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η ανάκτηση όλων των σχετικών δεδομένων θα γίνεται εφεξής αυτομάτως και κατ΄ αποκλειστικότητα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου Τομέα, το οποίο αναβαθμίζεται.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στη διήμερη εκδήλωση «Digital Summit 2023», που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), με τον τρόπο αυτό σε δύο χρόνια θα μειωθεί θεαματικά η γραφειοκρατία και θα ενισχυθεί δραστικά η ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Για την ευόδωση του εγχειρήματος εκτελούνται σήμερα, όπως είπε κ. Αναγνωστόπουλος, έργα, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. €, από δώδεκα (12) αναδόχους.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τράπεζας με θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις εταιρίες πληροφορικής, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr έχουν πλέον ενταχθεί 1.700 υπηρεσίες. Μέσω αυτής διενεργήθηκαν κατά το 2022 1,2 δισ. συναλλαγές πολιτών, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν στο σκέλος της διαλειτουργικότητας, δηλαδή στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών καταδεικνύει, όπως σημείωσε, την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πλήρης ανάπτυξη του G-Cloud (Government Cloud ή Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους) το οποίο προσφέρει  υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ προς τους φορείς της δημόσιας διοίκησης μέσω συστημάτων υπολογιστικού νέφους, έχει σημαντικά οφέλη και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κι αυτό, διότι, όπως εξήγησε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να ζητούν και να λαμβάνουν από την αρχή όλα τα δεδομένα που μπορεί να αξιοποιηθούν για την παραγωγή νέων ψηφιακών εφαρμογών. Απλώς, μπορούν να αιτηθούν και να αποκτήσουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εκείνα τα ψηφιακά δομικά στοιχεία (digital lego) που είναι τα πλέον κατάλληλα και τα απολύτως απαραίτητα.

Φιλοεπενδυτικό περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης στρογγυλής τράπεζας, με την οποία άρχισαν οι εργασίες της εκδήλωσης «Digital Summit 2023»,  ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό για επενδύσεις. Έτσι, το 2022 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας ενισχύθηκαν σε ποσοστό 48,2%, σε σχέση με το 2021, ενώ η αύξηση φθάνει στο 76,8%, εάν γίνει σύγκριση με το 2019, που ήταν προ Covid-19 έτος. Σε αξία, οι ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν στα 7,9  δισ. € το 2022, έναντι 5,3 δισ. € το 2021.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα δύναται, μέσω της ενίσχυσης της γνώσης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας. Με τη διαμόρφωση κλίματος σταθερότητας και με την παροχή κατάλληλων κινήτρων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παρέχει, όπως είπε, τις κατάλληλες προωθητικές δυνάμεις για περαιτέρω ανάπτυξη των άλλων κλάδων της οικονομίας.

Δράσεις ψηφιακής κουλτούρας

Κατά την παρέμβασή του στην ίδια συζήτηση, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Άγγελος Χαριστέας, αναφέρθηκε στις δράσεις ψηφιακής κουλτούρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που απευθύνονται σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες.

Όπως είπε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των γυναικών που σήμερα αποτελούν μειοψηφική δύναμη, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών πληροφορικής. Για τον σκοπό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε τον ρόλο συντονιστή του προγράμματος «Internisa», μέσω του οποίου παρέχονται σε γυναίκες ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Χαριστέας σημείωσε ότι, παρά τα φαινόμενα ψηφιακού   αναλφαβητισμού της προηγούμενης περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά στην ταχύτητα μετάβασης και προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, ο ίδιος σκιαγράφησε τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021 – 2027, μέσω του οποίου προβλέπεται να διατεθούν πόροι 1,5 δισ. € για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εργαλεία χρηματοδότησης

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Κωνσταντίνος Μακέδος.

Όπως ανέφερε, επαγγελματίες, μικρές εταιρίες ή νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν σήμερα, εύκολα και γρήγορα, μέσω του συστήματος μικροχρηματοδότησης (microfinance), να εξασφαλίσουν δάνειο έως 25.000 € με μηδενικά έξοδα.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, το πρόγραμμα δανειοδότησης, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο, έως  το τέλος του 2024. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, με το ποσό του δανεισμού να αυξάνεται έως τα 400.000 €, έναντι 200.000 € έως σήμερα. Η χρονική διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 12 έως 60 μήνες, ενώ για την εκτέλεση του προγράμματος συνεργάζονται οκτώ (8) τράπεζες.

Ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές που συντελούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, έπειτα από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Σημείωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων ESG (Environmental, Social, Governance), ώστε να επιτύχουν φθηνότερη χρηματοδότηση με καλύτερους όρους από το τραπεζικό σύστημα.

Μέτρα ταχείας απόδοσης

Στη συστράτευση των εταιριών τεχνολογίας υπέρ του συλλογικού  εγχειρήματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Θεόφιλος Μυλωνάς.

Έχοντας υπερβεί με επιτυχία τις δυσκολίες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής και υγειονομικής κρίσης, οι εν λόγω εταιρίες, όπως σημείωσε, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ταχεία  προσαρμογή στις συνθήκες της νέας εποχής. Αντιπροσωπεύοντας τον πλήρη κύκλο δημιουργίας αξίας στην ελληνική οικονομία, οι ελληνικές ΜΜΕ πληροφορικής, όπως τόνισε ο κ. Μυλωνάς, παράγουν και εκμεταλλεύονται διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και καινοτόμα γνωρίσματα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ σκιαγράφησε τις τρεις κυριότερες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι εταιρίες του κλάδου. Όπως εξήγησε, συναντούν, λόγω μικρομεσαίου μεγέθους, δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, καθώς αυτοί αφορούν σε γιγάντια έργα και λιγότερα από αριθμητική άποψη, ενώ παρουσιάζουν ελλείψεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, λόγω της εσωτερικής μετακίνησης στελεχιακού δυναμικού σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι ο ΣΕΤΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, έχει καταθέσει δέσμη μέτρων άμεσης απόδοσης. Μεταξύ άλλων, έχει εισηγηθεί την παροχή επιστημονικής βίζας, ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από γειτονικές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την εφαρμογή προγραμμάτων επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης προσόντων (upskilling) για αποφοίτους του κλάδου STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), ώστε να καταστεί εφικτό να απορροφηθούν σε επιχειρήσεις πληροφορικής.

Στα βήματα του… Ομπάμα

Σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της εκδήλωσης «Digital Summit 2023», ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Τσακούμης, εξήρε τη   συμβολή των μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων για την ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής στη χώρα μας και την ίδρυση πολλών νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου κεφαλαίου στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας. Τόνισε δε ότι επιβάλλεται να ενταχθεί η διδασκαλία μαθημάτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, ώστε την επόμενη δεκαετία να αναπληρωθούν οι σημερινές ελλείψεις, όπως συνέβη στις ΗΠΑ με την πρωτοβουλία του Μπάρακ Ομπάμα για την εκμάθηση συγγραφής κώδικα από μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.

Τη συζήτηση με θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις εταιρίες πληροφορικής συντόνισε η Ειρήνη Συράκη, αρχισυντάκτρια της LIVEMEDIA.

Η διήμερη εκδήλωση του ΣΕΠΒΕ ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με συνάντηση γνωριμίας και επαγγελματικής δικτύωσης (closing networking drink), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου της πληροφορικής και φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας. Στη συνάντηση παρέστη, εκτός των άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης.

Κατά τις δύο ημέρες του «Digital Summit 2023», το οποίο  φιλοξενήθηκε στο Porto Palace Hotel & Conference Center, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 65, στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, οι εκπρόσωποι 26 εταιριών πληροφορικής, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς των σύγχρονων τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης καινοτομίας, παρουσίασαν τις λύσεις που εφαρμόζουν, τα προϊόντα που παράγουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν κατά τη διαδικασία μετάβασης και προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή.

Χρυσοί χορηγοί του «Digital Summit 2023» ήταν οι εταιρίες DOTSOFT, ENTERSOFT, GNOMON INFORMATICS, GRAVITY LABS, INFO QUEST TECHNOLOGIES – CISCO DISTRIBUTOR και YSOFT.

Αργυροί χορηγοί του «Digital Summit 2023» ήταν οι εταιρίες AGGELAKAKIS & ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS, ELBIS, VOLTE-TEL και ZIA INSURANCE BROKERS.

Χορηγοί επικοινωνίας του «Digital Summit 2023» ήταν οι εταιρίες DIGIHART και LIVEMEDIA.

Εκτός των ως άνω εταιριών, στη διήμερη εκδήλωση έλαβαν μέρος και έκαναν παρουσιάσεις, κατά αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

ALFANET, ATLANTIS ENGINEERING, CONSORTIS GEOSPATIAL, EXANDIA, GWF LABS MIKE, INFOTEAM HELLAS MIKE, LANCOM, ROBOVISION, SIMTEC, SOFTWEB ADAPTIVE IT SOLUTIONIOS IKE, SOFTWORKS AE, SPACE HELLAS, TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ.

 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:

001_JPG & 002_JPG:

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας του «Digital Summit 2023». Από αριστερά προς τα δεξιά: ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Αναγνωστόπουλος,  ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γ. Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Α. Χαριστέας, ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Κ. Μακέδος, και ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Θ. Μυλωνάς. Συντονίζει η Ειρήνη Συράκη, αρχισυντάκτρια της  LIVEMEDIA

003_JPG:

Ο Θεόφιλος Μυλωνάς, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του «Digital Summit 2023»

004_JPG:

O γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθηγητής Δ. Αναγνωστόπουλος, στο βήμα της εκδήλωσης «Digital Summit 2023»

Share This Story, Choose Your Platform!