Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών και αποτελέσματα των εκλογών της 27ης Ιουνίου 2019

28 Ιουνίου 2019|Χωρίς κατηγορία|

Την 27η Ιουνίου 2019 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ξεκίνησε με την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων και η έγκριση του οικονομικού απολογισμού, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε σύνολο 44 ταμειακώς εντάξει μελών και 32 ψηφισάντων, έλαβαν σταυρούς προτίμησης και εξελέγησαν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Καγγελίδης Κωστής (28)
2. Μυλωνάς Θεόφιλος (26)
3. Μάνος Αναστάσιος (22)
4. Σιάγας Σωτήριος (20)
5. Βάμβαλης Κοσμάς (18)
6. Κουτάλου Χαρά (16)
7. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος (13)
8. Τσακνής Αργύριος (11)

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Παπαζίδης Γεώργιος (18)
2. Σαμαράς Πασχάλης (12)
3. Τσακούμης Γεώργιος (1)

Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Swinkels Josmaarten (16)
2. Κουρίδης Χάρης (6)
3. Οικονομόπουλος Γεώργιος (5)
4. Μπιζάκης Απόστολος (3)
5. Πάμπαλος Παναγιώτης

Τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή Προέδρου και Μελών του

Share This Story, Choose Your Platform!