Το ισχύον Καταστατικό αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 13538/94 απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε με Αριθμό Μητρώου 5391 στις 25-1-1995.

Ως προς τη δομή του χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

1ο άρθρο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
2ο άρθρο: ΣΚΟΠΟΣ
3ο άρθρο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
4ο άρθρο: ΜΕΛΗ
5ο  άρθρο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
6ο άρθρο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
7ο άρθρο: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
8ο άρθρο: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
9ο άρθρο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
10ο άρθρο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11ο άρθρο: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
12ο άρθρο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
13ο άρθρο: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
14ο άρθρο: Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
15ο άρθρο: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
16ο άρθρο: Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
16Α άρθρο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
17ο άρθρο: ΕΚΛΟΓΕΣ
18ο άρθρο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
19ο άρθρο: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
20ο άρθρο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
21ο άρθρο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
22ο άρθρο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει