ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Επιτόπιες ξεναγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης διοργανώνει ο ΣΕΤΠΕ

Επιτόπιες επισκέψεις σε παραγωγικά σχήματα της Θεσσαλονίκης που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες και προάγουν την καινοτομία, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση», του οποίου είναι επικεφαλής εταίρος.

Οι επισκέψεις (case study visits) θα γίνουν την Πέμπτη 27 Ιουλίου και την Παρασκευή 28 Ιουλίου και θα αφορούν στις επιχειρήσεις MC ChargersI4ByDesign Competence Center και Smart Home. Κατά τη διάρκειά τους οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις  παραγωγής των οικονομικών μονάδων, να ενημερωθούν για την οργάνωσή τους και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. Κύρια επιδίωξη των ξεναγήσεων είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με καινοτόμες διεργασίες και νέες μεθόδους που εφαρμόζονται, εκ μέρους των ως άνω επιχειρήσεων, στους τομείς του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις επισκέψεις θα συμμετάσχουν στελέχη και εκπρόσωποι των άλλων δύο εταίρων του έργου, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, και του Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Ένωσης Επαγγελματοβιοτεχνών από το Χάσκοβο της Βουλγαρίας. Στις ξεναγήσεις μπορούν επίσης να λάβουν μέρος εκπρόσωποι εταιριών που είναι μέλη του ΣΕΠΒΕ.

Η πρώτη εκ των τριών εταιριών, η MC Chargers, καινοτομεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει στη Θεσσαλονίκη φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με μετόχους ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες, η δεύτερη εταιρία, η I4ByDesign Competence Center, διεκδικεί καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Μέσω ποικίλων δράσεων και υπηρεσιών, προωθεί την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε ελληνικές και διεθνείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η τρίτη εταιρίαη Smart Home, έχει τα χαρακτηριστικά ψηφιακού κόμβου καινοτομίας, υπό την εποπτεία του ΕΚΕΤΑ. Έχει αναπτύξει την υποδομή για τη λειτουργία πρότυπου ενεργειακού κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, βασισμένου σε τελευταίας τεχνολογίας δομικά υλικά (μονώσεις, υαλοπίνακες κ.ά.) με έξυπνες τεχνολογίες, που παρέχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων ερευνητικών αντικειμένων.

Οι επιτόπιες ξεναγήσεις, οι οποίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, ανήκουν στο πλήθος των δράσεων που αναπτύσσει ο ΣΕΤΠΕ έως το τέλος του 2023, εντασσόμενες στο έργο «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία και την ενεργοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει των σημαντικών μεταβολών στους τομείς της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των δύο γειτονικών χωρών. Καλείται δε να υπηρετήσει την προώθηση της επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας την ίδρυση νέων οικονομικών μονάδων, όπως, μεταξύ άλλων, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

§  Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ευκαιριών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εν μέσω των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που ήδη συντελούνται
§  Η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον
§  Η περιγραφή και η ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
§  Ο προσδιορισμός τομέων και ευκαιριών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
§  Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη διοργάνωση, εκτός όλων των άλλων, διήμερου φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

§  Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023
Ø  15:00 – 17:00: MC Chargers, 4ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Σίνδου (Γοργοποτάμου), ΒΙΠΕ, Σίνδος

§  Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023
Ø  09:00 – 09:50: Συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη
Ø  10:00 – 11:50: Επίσκεψη στην I4ByDesign Competence Center, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη
Ø  12:00 – 13:00: Επίσκεψη στη Smart Home, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη

Η συμμετοχή στις επισκέψεις προϋποθέτει, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, τη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sepve@sepve.org.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2310.365.130.

Share This Story, Choose Your Platform!