Τα μέλη του ΣΕΤΠΕ αποτελούν επιχειρήσεις τεχνολογίας που έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και έχουν ανοίξει διεθνείς ορίζοντες. Αυτές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο δημιουργίας αξίας στην ελληνική οικονομία και εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, το διαδίκτυο και η διαφήμιση, η βιομηχανική συντήρηση, οι έξυπνες πόλεις, το fintech, το outsourcing, η ηλεκτρονική υγεία, το επιχειρηματικό λογισμικό, η ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, και πολλοί άλλοι.

  • Η Agrostis είναι εταιρεία Αγροτεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2012 και είναι [...]

  • Η ATLANTIS Engineering είναι μια ΜΜΕ με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και ειδικών  λογισμικών  [...]

  • Το CITY College, University of York Europe Campus είναι το ευρωπαϊκό campus του κορυφαίου βρετανικού [...]

  • «Η Consortis Geospatial ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να δραστηριοποιείται στους τομείς των νέων τεxνολογιών [...]

  • Η DataScouting είναι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών Πληροφορίας με εξειδίκευση στη δημιουργία καινοτόμων [...]

  • Η DOTSOFT είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με [...]

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει