Τα μέλη του ΣΕΤΠΕ αποτελούν επιχειρήσεις τεχνολογίας που έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και έχουν ανοίξει διεθνείς ορίζοντες. Αυτές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο δημιουργίας αξίας στην ελληνική οικονομία και εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, το διαδίκτυο και η διαφήμιση, η βιομηχανική συντήρηση, οι έξυπνες πόλεις, το fintech, το outsourcing, η ηλεκτρονική υγεία, το επιχειρηματικό λογισμικό, η ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, και πολλοί άλλοι.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει