Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΠΕ κ. Θεόφιλος Μυλωνάς κατέθεσε υπόμνημα στον Πρωθυπουργό με δέσμη μέτρων για ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον κλάδο της πληροφορικής

1 Σεπτεμβρίου 2023|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|

Λύσεις και δράσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής τεχνολογίας παρουσίασε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Θεόφιλος Μυλωνάς.

Κατά την καθιερωμένη συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης, η οποία έγινε χθες, Τετάρτη 30 Αυγούστου, στο Διοικητήριο, ενόψει της 87ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε επιλεγμένο προορισμό στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, αποτελώντας πόλο έλξης διεθνών επενδύσεων.

Η εγκατάσταση πολυεθνικών κολοσσών διαμορφώνει, όπως εξήγησε, νέες συνθήκες έντονης ζήτησης σε εξειδικευμένο προσωπικό, πολλαπλασιάζοντας τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέες ειδικότητες πληροφορικής.

Για την εκπλήρωση αυτών των αναγκών ο ΣΕΤΠΕ προτείνει δέσμη μέτρων άμεσης απόδοσης, η οποία αναλύεται στα εξής πέντε (5) σημεία:

  • Να παρέχεται με ταχείες διαδικασίες εταιρική βίζα, ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων πληροφορικής από γειτονικές χώρες, μη μέλη της ΕΕ.
  • Να προσφερθεί χρηματοδότηση σε δομημένα προγράμματα εκμάθησης νέων  δεξιοτήτων (reskilling) και αναβάθμισης προσόντων (upskilling), ώστε να επιτευχθεί η ένταξη στελεχών άλλων κλάδων στο εργασιακό πεδίο της πληροφορικής. Ο ΣΕΤΠΕ έχει την ετοιμότητα να εφαρμόσει ανάλογο έργο στη Θεσσαλονίκη.
  • Να θεσμοθετηθούν κίνητρα για προσλήψεις νέου προσωπικού εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής τεχνολογίας.
  • Να καθιερωθούν ισχυρότερα θεσμικά μέτρα υπέρ εργαζομένων και επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός επιστημόνων πληροφορικής (brain gain).
  • Να προσαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής των ΑΕΙ στις διευρυνόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο κ. Μυλωνάς δήλωσε επίσης ότι ο ΣΕΤΠΕ είναι πρόθυμος να διαθέσει την τεχνογνωσία του και να προσφέρει το δυναμικό του, ώστε να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.Τέλος, ο κ. Μυλωνάς υπενθύμισε στον πρωθυπουργό ότι ο ΣΕΤΠΕ, ο οποίος το 2024 συμπληρώνει 30 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, αποτελεί σήμερα το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγών τεχνολογίας. Καταγράφει δε στο ενεργητικό του καίριες παρεμβάσεις στα πεδία της οικονομίας, της  ψηφιακής στρατηγικής και του τεχνολογικού μετασχηματισμού, όπως επίσης και των ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συντελούμενες αλλαγές.

 

Share This Story, Choose Your Platform!