Θεόφιλος Μυλωνάς, Πρόεδρος ΣΕΤΠΕ

«Συλλογικά, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αξία σήμερα προωθώντας ένα ευημερούν και καινοτόμο μέλλον για τη χώρα μας»

Η διαδρομή μας, που εκτείνεται σε σχεδόν τρεις δεκαετίες από την ίδρυσή μας, τον Απρίλιο του 1994, αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας για την προώθηση της καινοτομίας, της προόδου και της τεχνολογικής αριστείας στην καρδιά της Ελλάδας.

Με σαφή αποστολή από την πρώτη ημέρα, εκπροσωπούμε τα συλλογικά συμφέροντα και τις προσδοκίες των τεχνολογικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όραμα μας είναι να δούμε όλο και περισσότερες ελληνικές εταιρίες που παράγουν τεχνολογία να πετυχαίνουν διεθνή αναγνώριση με ανταγωνιστικά εμπορεύσιμα προϊόντα και να γίνονται πηγή έμπνευσης για αμέτρητους άλλους.

Στην αδιάκοπη επιδίωξη αυτού του οράματος, η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να αναδειχθούν απαραίτητοι καταλύτες για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την πρόοδο τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας προβλήματα και καταθέτοντας προτάσεις στο κράτος και στους φορείς της κοινωνίας.

Αυτή η αποστολή βρίσκεται στο επίκεντρο του ΣΕΤΠΕ και δεσμευόμαστε να διατηρούμε ανοιχτή και ακλόνητη την προθυμία να συνεργαστούμε με κάθε πρωτοβουλία που προάγει την πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Συλλογικά, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αξία σήμερα προωθώντας ένα ευημερούν και καινοτόμο μέλλον για τη χώρα μας!

Θεόφιλος Μυλωνάς

Πρόεδρος ΣΕΤΠΕ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει