Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων παραμένει ανοιχτή από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι την κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.

Η αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επόμενη ημέρα υποβολής της αίτησής τους και μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μεταξύ των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι χρειάζεται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ
2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δήμου που περιλαμβάνονται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.
3. Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.