Νέο μέλος του ΣΕΠΒΕ η εταιρεία Bratnet Software Solutions

Η Bratnet Software Solutions είναι μία εταιρία πληροφορικής, ειδικευμένη στις λύσεις λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις.

Ιδρύθηκε από στελέχη που διαθέτουν εμπειρία στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών.

Η μακροχρόνια συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση εμπορικών εφαρμογών σε πολλούς εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς έχει δώσει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο λογισμικό για επιχειρήσεις.

Η δραστηριότητα των στελεχών της εταιρίας σε θέματα πληροφορικής ξεκινά από το 1997.

Τομείς δραστηριότητας

H Bratnet δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων και εξειδικευμένου λογισμικού Software.

Τιμολόγηση «Τιμολογιέρα»
Ταμειακά συστήματα
Εντατική λιανική πώληση (Retail)
Συστήματα παραγγελιοληψίας εστίασης (Point of Sale POS) «eliza»

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπράτσας Αθανάσιος
Τηλέφωνο επικοινωνίας  : 2310 989465
Email                                   : info@bratnet.gr
Site                                       : https://bratnet.gr

Share This Story, Choose Your Platform!