Νέο μέλος του ΣΕΠΒΕ η εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ

22 Δεκεμβρίου 2021|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GRΟUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. συνθέτει ένα δίκτυο εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δημοσίου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με επιτόπου υποστήριξη όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και όλες τις ανάγκες που δημιουργεί η ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ.

Την παραγωγική διαδικασία υποστηρίζει η εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ GRΟUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα. Επικεφαλής εταιρεία του ομίλου, ασκεί τον συντονιστικό ρόλο και αναλύει, παράγει, ελέγχει, πιστοποιεί όλες τις εφαρμογές και την πληρότητα σε τεχνογνωσία των περιφερειακών εταιρειών. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον επανασχεδιασμό των εφαρμογών, την ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες, και την προώθηση των προϊόντων. Παράλληλα αναπτύσσει συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, με επιλεγμένες συνεργασίες, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών. Πιστοποιημένες Εταιρείες του δικτύου που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστηρίζουν με επιτόπου παρουσία την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των 50 και πλέον υποσυστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας, με συμβουλευτική κάλυψη σε θέματα θεσμικού και οικονομοτεχνικού πλαισίου, έχουν έδρα την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πάτρα, Τρίπολη, Ρέθυμνο, Ρόδο, Άρτα και Ιωάννινα. Όλες οι εταιρείες στεγασμένες σε επαρκείς χώρους, εφοδιασμένες με τα απαραίτητα συστήματα τεχνολογίας και μέσα μεταφοράς απασχολούν περισσότερα από εβδομήντα (70) άτομα εξειδικευμένο προσωπικό.

Σήμερα από την εταιρεία μας εξυπηρετούνται περισσότεροι από 70 ΟΤΑ και 180 Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Δήμοι όπως η Πάτρα, το Π. Φάληρο, η Ρόδος, η Φυλή, τα Τρίκαλα, η Φλώρινα, η Καρδίτσα, η Σπάρτη, το Πέραμα, η Μύκονος, η Μεγαλόπολη, η Πάργα, η Σητεία κ.α. εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας (πλήρες πελατολόγιο στο www.egritosgroup.gr).

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πληροφοριών 27001:2013.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Βαρβάρα Κολοβού

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 8544395

Email επικοινωνίας:
info@egritosgroup.gr / vkolovou@egritosgroup.gr

Website:
www.egritosgroup.gr

Share This Story, Choose Your Platform!