Ο κ. Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος για τρίτη θητεία

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2019 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος καθώς επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή. Στην γενική συνέλευση παρευρέθησαν εκπρόσωποι τριάντα δύο ενεργών μελών επιχειρήσεων του συνδέσμου.

Λίγο νωρίτερα προηγήθηκε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή του κ. Κ. Μπέφα, συνεργάτη ΠΚΜ, Κ. Λουφάκη, προέδρου Δ.Σ. ΑΖΚ, Α. Τζήκα, πρόεδρο Δ.Σ. Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, Π. Μπίλλια, προέδρου ΤΕΕ/Τμήμα Κ.Μ. και Κ. Καγγελίδη, προέδρου Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ και θέμα την Ενίσχυση της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν επιχειρηματικά εργαλεία για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην καινοτομία από τον κ. Ι. Κωστόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΣΕΠΒΕ.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΒΕ για τρίτη συνεχή θητεία.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΒΕ έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Καγγελίδης                   Πρόεδρος
Θεόφιλος Μυλωνάς                            Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Μάνος                             Αντιπρόεδρος
Χαρά Κουτάλου                                 Γενική Γραμματέας
Σωτήριος Σιάγας                                Ταμίας
Κοσμάς Βάμβαλης                             Μέλος
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος        Μέλος

  1. Φωτογραφία (1)
  2. Φωτογραφία (2)
Share This Story, Choose Your Platform!