Παρουσία του ΣΕΠΒΕ στο Aristotle Medical Forum 2021 (AMF)

15 Σεπτεμβρίου 2021|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|

Το Aristotle Medical Forum αποτελεί ένα κοινό πεδίο συνάντησης της Ιατρικής Επιστήμης με την Τεχνολογία, την Κοινωνία και τη Βιομηχανία. Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στοχεύει στην ανάδειξη των καινοτόμων επιτευγμάτων της Ιατρικής και της Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας, προκειμένου να ωθήσει στο σχεδιασμό δράσεων από την Πολιτεία και τη Βιομηχανία προς την κατεύθυνση της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Τα θεματικά πεδία που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον της πρώτης διοργάνωσης (η οποία θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση) αποτελούν η διαχείριση της Πανδημίας, η Πολιτική Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, η Έρευνα με την Καινοτομία και η Στρατηγική στην Πολιτική Υγείας.

Share This Story, Choose Your Platform!