Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 και είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο ΣΕΤΠΕ έχει περισσότερα από 220 μέλη. Στα δεκαεννιά  χρόνια δράσης του διοργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και φόρουμ, ενώ συμμετείχε σε πολύ περισσότερα. Ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς του αφιερώθηκε στη σύσταση επιχειρηματικών αποστολών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, μέσα από τις οποίες τα μέλη του είχαν την ευκαιρία να συνάψουν χρήσιμες εμπορικές συμφωνίες, καθώς και να κρατήσουν επαφή με τα δρώμενα της πληροφορικής έξω από τα εθνικά σύνορα.

Λογότυπο ΣΕΤΠΕ

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει