Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ στο GRTIMES: Σε ανοδική τροχιά οι βορειοελλαδικές ΜΜΕ Πληροφορικής – Προτάσεις αντιμετώπισης της έλλειψης στελεχών.

Μια καλή χρονιά ήταν το 2022 για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις Πληροφορικής και για το 2023 ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος), Θεόφιλος Μυλωνάς, εκφράζει μιλώντας στο GRTimes.gr, αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη πορεία χάρη στην έμφαση που δίδεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό στα προγράμματα τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και του ΕΣΠΑ.

Μια καλή χρονιά ήταν το 2022 για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις Πληροφορικής και για το 2023 ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος), Θεόφιλος Μυλωνάς, εκφράζει μιλώντας στο GRTimes.gr, αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη πορεία χάρη στην έμφαση που δίδεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό στα προγράμματα τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και του ΕΣΠΑ.

Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ: Σε ανοδική τροχιά οι βορειοελλαδικές ΜΜΕ Πληροφορικής – Προτάσεις αντιμετώπισης της έλλειψης στελεχών

Share This Story, Choose Your Platform!