Προκήρυξη Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης & Εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2, καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, αίθουσα ‘ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ’ με:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

  1. Ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., έγκριση απολογισμού απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή μελών του.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, τότε η ΓενικήΣυνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας την Πέμπτη 4 Ιουλίου πάντα στον ίδιο τόπο και χρόνο (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1712/87 και 10 καταστατικού).

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.

Υποψηφιότητες για εκλογή στα όργανα του Συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (δηλ. δύο ημέρες πριν τις εκλογές) είτε εγγράφως στα γραφεία του Συνδέσμου είτε στο emailsepve@sepve.org.gr

 

Με εκτίμηση

Κωστής Καγγελίδης                                                                   Χαρά Κουτάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                Γ. Γραμματέας

Share This Story, Choose Your Platform!