Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ), έχουν αναλάβει ως δικαιούχοι την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5033816. Ανάδοχος της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» με την από 29/09/2021 σύμβαση ανάθεσης είναι η ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ.

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 260 ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 360 ώρες, 170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για 6 ώρες ημερησίως.

Το σύνολο των 190 ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική πρόσκληση προς επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://edu.teetkm.sepve.org/

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ακόλουθη ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα: https://edu.teetkm.sepve.org/erotematologio-epicheireseon