Πρόσκληση συμμετοχής στο Thriving Global Silicon Valley Program

26 Ιανουαρίου 2022|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|

Η Enterprise Greece,  ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, διοργανώνει ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας και της Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης Καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων, σε συνέχεια και του επιτυχημένου πιλοτικού προγράμματος «Thriving in the Storm» που υλοποίησε το 2020.

Το νέο Πρόγραμμα «Thriving Global Silicon Valley Program» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley, και συνδυάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης, με δυνατότητα συμμετοχής και σε δεύτερη φάση, που θα επιτρέπει στις εταιρίες που θα διακριθούν την απευθείας επαφή με επενδυτές και στρατηγικούς εταίρους της Silicon Valley.  Παράλληλα, θα τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν το τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην Ενίσχυση της Εξαγωγικής Δυναμικής υφιστάμενων και νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2022, και σε αυτή θα επιλέγουν να συμμετάσχουν 18 ελληνικές επιχειρήσεις μετά από διαδικασία αξιολόγησης. Αφού ολοκληρωθεί η 1η φάση, οι 6 επιχειρήσεις που θα διακριθούν, θα συνεχίσουν στην 2η φάση, η οποία περιλαμβάνει εξατομικευμένη καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες του κλάδου από τη Silicon Valley.

Δείτε την συνημμένη πρόσκληση και το ενδεικτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Thriving Global Silicon Valley Program»

Share This Story, Choose Your Platform!