ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ2, 57001 ΘΕΡΜΗ

2310 365141

2310 365179

info@agrostis.gr

https://agrostis.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΜΥΡΤΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Η Agrostis είναι εταιρεία Αγροτεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2012 και είναι πρωτοπόρος στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά για τον αγροτικό τομέα. H εταιρία συνδυάζει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη διοίκησης και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.  Ξεκινώντας με την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην Ελληνική αγορά το 2014 του βασικού προϊόντος – λογισμικού της εταιρείας, του ifarma, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, η AGROSTIS σήμερα προσφέρει ένα σύνολο προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα όπως λογισμικό για τη διαχείριση των πειραματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής σπόρων, για τη διαχείριση των συμβάσεων καλλιέργειας μεταξύ παραγωγών και εταιρειών συμβολαιακής γεωργίας, για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ποιοτικού ελέγχου φρέσκων προϊόντων, για τη διαχείριση παγίδων εντόμων σε οπωρώνες, για το σχεδιασμό των θερμοκηπίων καθώς και πλήρη λίστα προϊόντων αυτοματισμού θερμοκηπίων και εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών για θερμοκήπια. Η Agrostis αναπτύσσει και διαθέτει εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμών για ανοικτές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Τα προϊόντα της Agrostis απευθύνονται σε: Επαγγελματίες αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών, Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εμπορίας / επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής κρασιού, της συμβολαιακής γεωργίας, της παραγωγής σπόρων, της παροχής γεωργικών συμβουλών, των συστημάτων ποιότητας, του ελέγχου της ποιότητας και των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει