ΒΙ.ΠΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 586150

www.alfanet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Διευθύνων Σύμβουλος:

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει