12ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2310 233266

vamvalis@abe.gr

https://atlantis-engineering.com/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΜΒΑΛΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΜΒΑΛΗΣ

Η ATLANTIS Engineering είναι μια ΜΜΕ με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και ειδικών  λογισμικών  στη βιομηχανία.  Δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής (έχοντας εφαρμογές σε 7 χώρες) στο χώρο της συντήρησης και του Asset Management παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στην περιοχή του Maintenance Management, του CMMS και του TPM. Υποστηρίζει έτσι συστηματικά επιχειρήσεις να μετατρέψουν την ολιστική διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ATLANTIS έχει οργανώσει πάνω από 130 τεχνικά τμήματα βιομηχανιών, κατασκευαστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομείων και λιμένων μέσω της εφαρμογής ενός ενσωματωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συντήρησης (CMMS). Ταυτόχρονα, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετές προηγμένες συμβουλές κατασκευής και συντήρησης, καθώς και έργα συνολικής παραγωγικής συντήρησης (Total Productive Maintenance – TPM). Τέλος, με το προϊόν Sibyl εφαρμόζει σύστημα διάγνωσης και πρόβλεψης βλαβών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα σήματα που συλλέγονται από τους αισθητήρες. Η πλέον πετυχημένη εφαρμογή πρόβλεψης βλαβών είναι Philips Consumer Lifestyle (Drachten Ολλανδίας).

Η ATLANTIS διοργανώνει ακόμη το ετήσιο “Πανελλήνιο Συνέδριο Συντήρησης” (www.maintenance-forum.eu) ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης (HMS) (www.hms-gr.eu). Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συντήρησης EFNMS (www.efnms.org) και μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας (ΣΕΒΕ, https://www.seve.gr/).

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει