ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 829729

contact@brainbox.gr

www.brainbox.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Διευθύνων Σύμβουλος:

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει