ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 27, PHOENIX CENTRE

2310 889336

geospatial@consortis.gr

https://www.consortis.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ

«Η Consortis Geospatial ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να δραστηριοποιείται στους τομείς των νέων τεxνολογιών της Γεωπληροφορικής, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα υπηρεσιών σχετικών με την τηλεπισκόπηση, τη φωτογραμμετρία, τη χαρτογραφία, τη γεωδαισία και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), καθώς και την ανάπτυξη σχετικού λογισμικού και προϊόντων. Το πελατολόγιό της αποτελείται από πλήθος οργανισμών και φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μετάβασή τους στην ψηφιακή πραγματικότητα. Παρακολουθώντας στενά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η Consortis Geospatial δημιουργεί καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Συνδυάζοντας τις επιστήμες του μηχανικού με την υψηλή τεχνολογία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Internet of Things (IoT).

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει