ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 71, 55535, ΠΥΛΑΙΑ

2310 500181

info@dotsoft.gr

www.dotsoft.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ

Η DOTSOFT είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και διαχείριση σύνθετων έργων. Με σύγχρονες υποδομές, άρτια καταρτισμένους εργαζομένους, επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που δίνουν πρόσθετη αξία στο πελατολόγιο της.

Η DOTSOFT δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους Τομείς:

  • Τομέας Ελληνικού Δημοσίου, που περιλαμβάνει έργα για τους ΟΤΑ και την Κεντρική Κυβέρνηση,
  • Τομέας Διεθνών Έργων, που περιλαμβάνει έργα για Ευρωπαϊκούς και Διεθνής Οργανισμούς και
  • Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, τα οποία τροφοδοτούν την εξέλιξη τεχνολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Η DOTSOFT έχει εκτεταμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, τις λύσεις ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής μάθησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, εγγράφων και γνώσης, τα δίκτυα και την ασφάλεια, τη διαχείριση έργων ΤΠΕ, τη συμβουλευτική και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.

Επιπλέον, η DOTSOFT κατέχει ηγετική θέση στον σχεδιασμό Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), συμβάλλοντας σημαντικά στην λειτουργικότητα των πόλεων, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει