ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

2310 953350 / 2310 953353

info@geosense.gr

www.geosense.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ

Η GeoSense, από το 2002 μέχρι σήμερα, προσφέρει στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της γεωπληροφορικής καθώς και της παραγωγής και διαχείρισης χωρικών δεδομένων.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν μη Επανδρωμένα Συστήματα τύπου Drone και ROV, συστήματα παρακολούθησης πανίδας, δέκτες GNSS, 3D επίγεια και airborne LiDAR, συστήματα γεωεπισκόπισης, θερμοκάμερες, ειδικό τεχνικό λογισμικό, λογισμικό φωτογραμμετρίας και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με τα παραπάνω.

Ως αποτέλεσμα της υψηλής εξειδίκευσής της, η GeoSense αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της σχετικής Ελληνικής αγοράς, έχοντας στο ενεργητικό της πρωτιές και σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και σημαντικό πελατολόγιο.

Έχοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, η GeoSense διανέμει προϊόντα κατασκευαστικών Οίκων, όπως ενδεικτικά Drones των AgEagle, Parrot, DJI, τοπογραφικό και γεωδαιτικό εξοπλισμό των Trimble, Nikon & Spectra Geospatial, 3D Σαρωτές των Faro, Artec & Trimble, εξειδικευμένες κάμερες της Flir, Micasense & Cubert, γεωραντάρ της GSSI, συστήματα υδρογραφίας της Teledyne Reason, λογισμικά των Pix4D, ZwCAD, UgCS, RealityCapture, Trimble, GeenValley κ.α.  για όλα τα παραπάνω αντικείμενα (φωτογραμμετρίας, CAD και λοιπό τεχνικό λογισμικό). Επίσης, διανέμει μη επανδρωμένα συστήματα, προϊόντα εσωτερικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, καθώς και μεταποιεί συστήματα τρίτων κατασκευαστών.

Με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση, η GeoSense προσφέρει σειρά υπηρεσιών εκτέλεσης εναέριων εργασιών και εκπαίδευσης όπως ανάληψη έργων συλλογής δεδομένων με χρήση drone, εκπαίδευση χειριστών drone, εκπαίδευση στην εκτέλεση εναέριων εργασιών με χρήση drone, εκπαίδευση στην σύγχρονη φωτογραμμετρία και τηλεπισκόπιση κ.α.

Σε επίπεδο παροχής συμβουλών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται όλα αυτά τα χρόνια, η παροχή άρτιας τεχνικής και εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των πελατών μας αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της GeoSense. Ενδεικτικά αναφέρονται αντικείμενα συμβουλευτικής όπως: UAV/UAS system integration, UAV/UAS payloads, Risk Assessment and mitigation, Standard Operation Procedures, Smart agriculture, Mapping and mobile Mapping, GIS and Surveying.

Η GeoSense αποτελεί επίσημα κατά EASA Πιστοποιημένο και Αδειoδοτημένο από την Y.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ με τον διακριτικό τίτλο GeoSense UAS Academy, από τα πρώτα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είναι ακόμη πιστοποιημένη και εφαρμόζει τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 & ISO 45001:2018

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει