ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΑΝΑΣ & ΓΚΑΝΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΘΕΡΜΗ

211 1989101

info@gwf-labs.gr

https://gwf.ch/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΙΒΕΡΗΣ ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ

Η GWF παρέχει καινοτόμες λύσεις για τους πολύτιμους πόρους του πλανήτη μας. Μετράμε νερό, αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμό. Η GWF έχει παρουσία στη Θεσσαλονίκη με ένα Κέντρο Ανάπτυξης (Development Center) και μια ολοένα και αυξανόμενη ομάδα με αποστολή να δημιουργεί συστήματα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς και έξυπνες λύσεις αξιοποιώντας δεδομένα μέσω IoT και τηλεμετρίας. Συγκεντρώνοντας τα καλύτερα ψηφιακά εργαλεία της μητρικής εταιρείας GWF, η GWF Labs συνδιαμορφώνει το μέλλον του βιομηχανικού IoT στο χώρο του ελέγχου ροής. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στο τοπικό τεχνολογικό οικοσύστημα και στη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει