ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 , 62123, ΣΕΡΡΕΣ

23210 53453

programm@programm.gr

www.programm.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Α. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος: Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ

H PROGRAM έχει ως αντικείμενα δραστηριότητας την πληροφορική , την επαγγελματική κατάρτιση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της PROGRAM είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει