ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 2 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 251731

simtec@simtec.gr

www.simtec.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΚΑ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΑΛΤΣΗ

Η SimTec ιδρύθηκε το 2001 στην Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσε και αποτελεί  πρωτοπόρο στον τομέα της Υπολογιστικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης (CAE), εισάγοντας την προσομοίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω στο 2001 οι εταιρίες που χρησιμοποιούσαν εργαλεία προσομοίωσης για να υποστηρίξουν την διαδικασία σχεδίασης των προϊόντων ήταν λιγοστές. Η δημιουργία και επαλήθευση της σωστής λειτουργίας ενός εικονικού πρωτοτύπου ενός προϊόντος θεωρείτο εξωτική πολυτέλεια. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι μηχανικοί της SimTec πέτυχαν την μεταστροφή αυτής της θεώρησης και πλέον η προσομοίωση θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση προϊόντων, κατασκευών και διεργασιών.

Σήμερα, πολλά προϊόντα που σχεδιάζονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και πωλούνται παγκοσμίως, αξιοποιούν το λογισμικό και τις υπηρεσίες της Ansys που παρέχονται από τη SimTec. H SimTec διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, την Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία και δραστηριοποιείται και στις περισσότερες γειτονικές χώρες, ενώ οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις τεχνολογίας αιχμής, όπως workshops, webinars και εκπαιδεύσεις. Προσφέρει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Οι πελάτες της SimTec, χρησιμοποιώντας την προσομοίωση, πετυχαίνουν να βελτιστοποιήσουν την σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών, να μειώσουν σημαντικά τα κόστη, να αποφύγουν ανεπιθύμητες αστοχίες και τελικά να κατασκευάσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει