Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & Μ. ΨΕΛΛΟΥ 30, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 801200

info@softworks.gr

www.softworks.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Η εταιρεία «Softworks Α.Ε.», ιδρύθηκε το 2003, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής. Κύριες δραστηριότητες της είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων λογισμικού και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής.

Βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι η μηχανογράφηση επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και συναφών οργανισμών. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η οικογένεια εφαρμογών «ΤΡΙΤΩΝ» που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη λύση για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας.

Μετά την απορρόφηση της Effective A.E. το 2018, προστέθηκαν στα προϊόντα η οικογένεια εφαρμογών Merchant Retail Network Series, μια ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογραφική διαχείριση επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης και το Signature Processor, εφαρμογή για την υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών.

Η Softworks ικανοποιώντας τα αυστηρά κριτήρια της Oracle έχει πιστοποιηθεί ως Database Specialized Partner. Στελέχη της εταιρείας που έχουν πολύχρονη εμπειρία και πιστοποιήσεις στα προϊόντα της ORACLE, μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή και την υλοποίηση της καταλληλότερης λύσης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η Softworks είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2015 για την «Ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής»

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει