Ι. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ - Π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ (Balkan Center, κτήριο Aristotle) 546 27 Θεσσαλονίκη

2310 502020

www.space.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Διευθύνων Σύμβουλος:

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει