Συνέντευξη του προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΠΒΕ Θεόφιλου Μυλωνά

«Οι ΜΜΕ είναι η ατμομηχανή της καινοτομίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ, Θεόφιλος Μυλωνάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ICT WEEKLY (Report for the Greek and Global ICT & Business Market).

Ο κ. Μυλωνάς σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις που υποστηρίζει ο ΣΕΤΠΕ παρέμειναν εντός των ελληνικών συνόρων και υποστήριξαν τη χώρα στις πιο δύσκολες στιγμές της.

Αυτές οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρει, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να γίνουν ο πολλαπλασιαστικός καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα:

α) στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και στο κατά πόσον μπορεί να επηρεαστεί από την υφιστάμενη ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση της Ουκρανίας,
β) στις επικείμενες εκλογές και στο πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν τα έργα ΤΠΕ,
γ) στα προβλήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού φορέων και επιχειρήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να βελτιωθούν οι δείκτες ψηφιακής ωριμότητας,
δ) στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου και στους τρόπους αντιμετώπισης της ροής εξειδικευμένων στελεχών προς μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα,
ε) στον ρόλο των εγχώριων ΜΜΕ του κλάδου ΤΠΕ, όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, και στο όραμα του ΣΕΠΒΕ για την εικόνα της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση του RRF, του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όλη η συνέντευξη του Θεόφιλου Μυλωνά είναι διαθέσιμη παρακάτω:

Share This Story, Choose Your Platform!